Loading...

Tuin op het Noorden.

Het zal je niet verbazen dat een tuin op het noorden het meest schaduwrijk is. Maar dat betekent niet dat die tuin nooit zonnig is. Vooral in de winter en ook het vroege voor- en najaar zijn de dagen nog kort. Dat wil zeggen dat de baan van de zon dan kort en laag is in tegenstelling tot de zomermaanden. De zonnebaan verandert dus voortdurend.

zonnebaan bij een tuin op het noorden

Nadelen tuin op het noorden

Tijdens de kortere dagen zorgt de eigen woning dus wel voor wat schaduw op het noorden die gedurende de dag vrij ver de tuin in komt. Dat betekent ook dat er via de ramen in een achtergevel op het noorden geen zonlicht het huis invalt.
Daartegenover staat dat het gebruik van de tuin tijdens de `donkere` maanden voor de meesten beperkt is. Ook de werkelijke hoeveelheid zonuren ligt in die periode laag wanneer vergeleken met het zomerhalfjaar. Er zijn dan namelijk veel dagen dat het deels of geheel bewolkt is.

Aandachtspunten van een tuin op het noorden

Als we kijken naar de eigen woning, de tuin, de omgeving en het noorden is er wel onderscheid te maken. Zo is er bij bepaalde hoekwoningen, twee onder een kappers en ook losstaande woningen op het noorden meer zonlichttoetreding in de tuin. Dit geldt ook voor relatief lage woningen en die met diepe achtertuinen. Verder zien we ook woningen die naast de achtertuin ook een ruime en bruikbare voortuin (op het zuiden)hebben.
Directe bebouwing of bomen kunnen van invloed zijn op de bezonning en juist in het geval van een tuin op het noorden er nog een schepje schaduw bovenop doen.

Het noorden en daglicht in een tuin

Objecten hoeven niet altijd zonlicht weg te nemen in de tuin mits ze niet grofweg aan de zuidoost – zuid – zuidwestkant staan. In dat geval werken deze objecten nog wel als een zogenaamde belemmering. Daarmee wordt bedoeld dat die obstakels een gedeelte van het natuurlijk licht vanuit de hemel blokkeren. Dit gegeven is van invloed  op de indirecte lichttoetreding in huis en tuin.Dit indirecte licht in bijvoorbeeld een bewolkte situatie of wanneer er geen directe zonnestraling is noemen we het daglicht. Dit kan betekenen dat het daar minder licht aanvoelt dan in een onbelemmerde tuin of gevel.

Een tuin, het noorden en gebruik

Het gebruik van de tuin werd al genoemd. Lekker buiten zitten, gewoon een beetje aanrommelen of fanatiek tuinieren. Wat beplanting betreft is het van belang te kijken naar de lichtbehoefte en in te schatten of deze bij een tuin op het noorden voldoende is. Wanneer je een terras aan wil leggen geldt eigenlijk hetzelfde. Wil je zo veel mogelijk bezonning op het terras of alleen hoogzomer? Interessante vragen die de inrichting  van de tuin speels kunnen beinvloeden.

Een tuin en de zonnebaan

Zoals gezegd verandert de zonnebaan continu door het jaar heen. De kunst is vaak om een idee te krijgen vanaf en tot wanneer er een acceptabele hoeveelheid zonlicht de tuin inkomt. Dit kan je bijvoorbeeld relateren aan de periode van gebruik of de bloeiperiode van je planten. In hoeverre deze eigenschappen van een tuin op het noorden nadelig zijn heeft ook te maken met persoonlijke voorkeur.

De tuin beleven op het noorden

We kunnen dus wel stellen dat de (zon)licht ervaring van een tuin op het noorden van meerdere zaken afhangt dan alleen de oriëntatie. Door daar rekening mee te houden valt er een duidelijk onderscheid te maken. Deze kan relatief donkerder of lichter aanvoelen dan je op de eerste plaats zou verwachten. het is wat ons betreft niet zo zwart wit dat een tuin op het noorden per definitie heel donker is. Het is altijd goed de situatie rondom een woning goed te bekijken en een en ander op een rijtje te zetten.

3D inzicht in een tuin of gevel op het noorden?

Als je een meer gedetailleerd overzicht wilt krijgen van een tuin op het noorden kan je een bezonningsstudie overwegen of de zon in je tuin laten berekenen. Krijg visueel inzicht in de bezonning van de tuin op verschillende data en door de dag heen. Of verschaf jezelf cijfermatig inzicht in de bezonning van de tuin op belangrijke data of periodes in het jaar. De exacte hoeveelheid zonuren overal in je tuin op het noorden.