Loading...
  1. Ga naar: https://google.com/maps Vul het adres van de gewenste locatie. Klik vervolgens op “satelliet”  en zoom in zodat alle gewenste bomen in beeld zijn.
  2. Open het programma: “knipprogramma” (windows), klik op “nieuw” en trek van links boven naar rechts onder een rechthoek (zie rode omkadering).
  3. Omcirkel met het pennetje duidelijk de omtrek van de betreffende boom(en).
  4. Klik op het diskette icoontje en sla het bestand op als .jpg in de gewenste map.